Autres

Publié le 13 juillet 2023

2023-11-14 23:00:00+00:00 10:30 11:20
2023-11-15 22:59:00+00:00

Bicherbus

Bicherbus

Informations générales


15.11.2023 10:30 - 11:20

Centre Atert

De Bicherbus ass eng GRATIS Initiativ vum Ministère de la Culture.


Dir hutt de Choix tëschent 80.000 Bicher aus allen Domainen. Déi meescht Bicher si fir Kanner a Jugendlecher. 90% vun de Clientë léinen däitsch Bicher. Dofir sinn déi meescht Bicher och op däitscher Sprooch.


Dir fannt och Bicher op franséischer, lëtzbuergescher an englescher Sprooch.

 

Eng Reservatioun am Viraus iwwer a-z.lu vun den Dokumenter gëtt recommandéiert. D'sanitär Mesuren an d'Geste-barrièren mussen am Bicherbus respektéiert ginn. 


 

La réservation préalable via a-z.lu des documents est recommandée. Pendant la visite du Bicherbus, les mesures sanitaires et les gestes barrière sont à respecter .

A prior reservation via a-z.lu of the documents is recommended. The hygiene and social distancing measures have to be respected during the visit of the Bicherbus.