Commune de Bertrange

La commune

Sept. 19

Alles op de Vëlo

FacebookBanner Alles op de Vëlo 2021

Adresse :

Bertrange | | Bertrange

Voir sur la carte

Début de l'événement :

08:45

Am Kader vun der Europäescher Mobilitéitswoch 2021 gëtt en interkommunalen Tour mam Vëlo iwwert d’Vëlospistë vu Stroossen a Bartreng organiséiert.

Zil dovun ass et, de Leit an der Praxis ze weisen, wéi se am Alldag sécher mam Vëlo iwwert d’Vëlospisten an duerch d‘30er Zone fueren.
 

Den Tour huet 21 Kilometer mat der Méiglechkeet fir eng Ofkierzung.
 

8.45: Rendezvous zu Bartreng bei der Gemeng fir de Covid-Check

9.00: Depart op Stroossen

9.30: Depart fir den Tour
 

Nom Tour gëtt et nach e Patt zu Bartreng.
 

Obligatoresch Aschreiwung bis de 17. September 2021 um 11.30 op:
 

Gitt bei der Umeldung w.e.g. un, ob Dir en Impf-Zertifikat (Zertifikat datt Dir nees gesond sidd oder en zertifiéiere Schnelltest) hutt oder ob Dir e Schnelltest op der Plaz maache wëllt.
 

Den interkommunale Vëlostour fënnt ënnert dem Covid-Check statt.

D’Participante mussen hiren Zertifikat digital oder ënner Papeierform dobäi hunn, den an der Entrée gescannt gëtt. D’Schnelltester sinn op der Plaz disponibel. Kanner ënner 6 Joer brauche weder en Test ze maachen nach en Zertifikat virzeweisen.
 

Organisatioun: Gemeng Bartreng an hir Mobilitéits Kommissioun an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Stroossen
 Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité 2021, une balade intercommunale à vélo à travers les voies et pistes cyclables des communes de Strassen et Bertrange est organisée. 

 

Objectif: Montrer dans la pratique quelques possibilités pour faire au quotidien du vélo en sécurité (pistes cyclables, voies à 30 km/h) dans les alentours de Strassen.

 

Distance: 21 km, avec possibilité de raccourcir le parcours


08.45 : Rendez-vous à la Commune de Bertrange pour le Covid-Check
09.00 : Départ devant la Commune de Bertrange vers Strassen

09.30: Depart de la balade à vélo
 

Pot de l’amitié à Bertrange en fin de parcours.

 

Inscription obligatoire jusqu'au 17 septembre à 11h30: 
 

Veuillez mentionner lors de l'inscription si vous avez une attestation de vaccination (certificat de rétablissement ou test antigénique certifié) ou si vous désirez faire un test antigénique rapide sur place. 

 

La balade intercommunale à vélo aura lieu sous le régime du CovidCheck. 

Les visiteurs doivent se munir de leur certificat de vaccination sous forme numérique ou sous forme papier qui sera scanné à l’entrée. Des tests antigéniques rapides seront disponibles sur place. Les enfants de moins de 6 ans n’ont pas besoin de faire un test ou de présenter un certificat de test négatif.

 

Organisation: Commune de Bertrange & Commission de la Circulation et Mobilité en collaboration avec la Commune de Strassen