News

19-07-2019

Chantiers - Routes barrées

A cause des travaux de construction, un stationnement interdit sera mis en place sur quatre emplacements au « Parking Gemeng ». 

Le présent règlement entrera en vigueur le mercredi 26 septembre 2018 à partir de 07h00 jusqu’au vendredi le 25 septembre 2020 à 17h00.      


A cause du déménagement à la hauteur de la maison n°1, rue Michel Lentz la voie de circulation sera rétrécie à la hauteur des travaux.

Stationnement interdit devant les maisons n°6 et n°8, rue Michel Lentz.

Le présent règlement entrera en vigueur le lundi 22 juillet 2019 de 08:00 heures jusqu‘au jeudi 25 juillet 2019 à 17:00 heures.


A cause des travaux de terrassement à côté de l’immeuble n°10A, rue des Mérovingiens, un stationnement interdit sera mis en place. 

A la hauteur des travaux le trottoir sera interdit aux piétons. Une déviation des piétons sera mise en place.

Le présent règlement entrera en vigueur le lundi 22 juillet 2019 à 07:00 heures jusqu’au vendredi 26 juillet 2019 à 18:00 heures.             


       

08-07-2019

Club Am Schlass - Brochure Summer 2019

Dir Dammen an dir Hären,

De Summer huet erëm ugefaangen, d’Schoulkanner hu Vakanz a vill Läit gi mol an d’Ausland kucken ob d’Wieder do besser ass, oder fir nei Leit a Plazen kennen ze léieren. 

Dat ass alles ganz flott awer och hei gëtt et am Summer villes ze dinn oder ze kucken, kee brauch sech ze langweilen.
Wann dir do e puer gutt Iddien braucht da roden ech Iech dës Broschür an d’Hand ze huelen an e Choix ze maachen aus de Coursen oder Aktivitéiten déi d’Christelle an d’Margot fir Iech erausgesicht hunn. Ech si mir sécher dat fir jiddereen eppes dobäi ass.

Dir kënnt mat eis matgoen op Maastricht, d’Kraaftwierk (SEO) zu Veianen oder eng Straussefarm besichen a wann dir Geessekéis gären hutt dann invitéieren mir Iech op eng Féierung iwwert den Vulkanhaf an der Eifel. E schéinen Dag kënnt dir och am Domaine vun den Grottes de Han verbréngen, net nëmmen an de berühmte Grotten awer och am 250 Hektar groussen Déierepark wou en Tour mam Safaribus Iech wäert begeeschteren.

Fir Leif a Séil steet dës Kéier eppes ganz Besonnesches um Programm. Deen aus dem Fernseh bekannte Kach Guy Kohnen kënnt op
Bartreng a weist Iech a 4 Coursen wat an wéi een ka Grillen a fir d ‘Amateuren vun engem klengen Digestif ass eng Visit vun der Hierber
Brennerei geplangt. 

Wann ee méi sportlech ënnerwee wëll sinn kënnt Dir tëscht dem 16. Juli an dem 30. August néi Wanderweeër vu 5 bis
10 km kenneléieren, wéi ëmmer begleet vum Edmond Pansin an eiser Equipe vum Club Am Schlass. De 5. August ass e ganz relaxen an exoteschen Alpaka-Trekking ugesot, den Jean-André Stammet féiert Iech gären duerch e ganz historesche Véierel an eiser Haaptstad „Den Dällchen“ an um Stauséi fuere mir mam Solarboot wou et duerno nach zu Fouss e bësse weider geet.

Vill Méiglechkeeten proposéiert d’Équipe vum Club Am Schlass fir Äre Kierper a Form ze bréngen oder ze halen mat enger ganze Rëtsch u
Coursen vu Pilates, Zumba, Qi gong, Bootcamp, Bouschéissen bis zu Danzcoursen. Kreativ geet et zou beim populären Bitzatelier
wou dëse Summer 2 speziell Coursen ugebuede ginn.

Ech wënschen Iech e schéine Summer a vill Spaass mam Programm.

Monique SMIT-THIJS

28-12-2018

Avis important concernant le ramassage des déchets

A partir de janvier 2019, les poubelles, les sacs Valorlux et autres déchets doivent être sortis pour 6 heures du matin (lors des dates prévues pour la collecte).

15-10-2018

Analyse de l'eau potable

Le bulletin d'analyses de l'eau  renseigne une eau potable  conforme aux normes en vigueur.

19-07-2019

Primes d'encouragement pour élèves méritants

ETUDIANTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ET SECONDAIRE TECHNIQUE
Délai de présentation des demandes: avant le 31 août 2019.

ETUDIANTS DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET POSTSECONDAIRE
Délai de présentation des demandes: avant le 15 novembre 2019.

14-06-2019

Plan canicule

Le dispositif pour 2019 prévoit que les personnes à risque, ne recevant pas déjà de façon régulière des visites, peuvent s'inscrire sur une liste par le biais d'un formulaire d'inscription qui est à envoyer à la Croix-Rouge Luxembourgeoise- canicule, B.P.404 à L-2014 Luxembourg,  ou à téléphoner au 2755 (du lundi au vendredi de 08.00 à 17.00 heures).

En cas d'alerte, ces personnes recevront alors des visites à domicile par les réseaux d'aide et de soins.

31-05-2019

Bulletin Communal 3/2019

-> voir bulletin communal

22-05-2019

Zesummen Liewen / Vivre Ensemble / Living Together

Tout le monde souhaite vivre dans un environnement harmonieux. C’est pour cette raison qu’il est important de respecter un certain nombre de lois ou de règlements afin que la liberté des uns ne nuise pas à la liberté des autres. Le respect de ces règles entraîne une meilleure qualité de vie pour tous et constitue la base pour la vie en société. Le respect mutuel garantit une bonne cohabitation et un voisinage serein.

Accordons donc autant de respect à notre prochain qu’on en sollicite pour nous-mêmes !

Le collège échevinal
Frank COLABIANCHI, bourgmestre
Monique SMIT-THIJS et Patrick MICHELS, échevinsJeder will in einem harmonischen Umfeld leben und Lebensqualität genießen. Hierzu ist das Einhalten einiger Gesetze und Regeln unabdingbar. Der gegenseitige Respekt sowie das Beachten der Vorschriften ermöglichen ein hohes Maß an Lebensqualität und garantieren eine gute Nachbarschaft. Es ist also wichtig, dass jeder Bürger dem Anderen genau so viel Respekt gegenüber zollt, wie er für sich selbst fordert.

Auf eine gute Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt!

Der Schöffenrat
Frank COLABIANCHI, Bürgermeister
Monique SMIT-THIJS et Patrick MICHELS, SchöffenWe all want to live in a harmonious environment. This is why abiding some laws and directions is necessary. Mutual respect and consideration of a few rules allow a high living quality und guarantee a good neighbourhood. It is important that every citizen pays the same respect to others than the one he wants to be given.

To a good neighbourhood in mutual respect.

The Mayor and the Aldermen
Frank COLABIANCHI, Mayor
Monique SMIT-THIJS et Patrick MICHELS, Aldermen

23-04-2019

Elektronesch Parkscheiwen

D’Police Grand-Ducale mécht dorop opmierksam dass elektronesch Parkscheiwen zu Lëtzebuerg verbuede sinn.

De Modell vu Parkscheif, deen zu Lëtzebuerg zougelooss ass, ass vum Code de la Route (Art. 167bis) virgin. Automobilisten déi eng elektronesch Parkscheif benotze riskéieren eng Poursuite pénale wéinst Dokumentefälschung, subsidiareschem Bedruch a subsidiarescher Verontreiung.


La Police Grand-Ducale attire l’attention sur le fait que les disques de stationnement à horloge automatique sont interdits au Luxembourg. Autorisé au Luxembourg est uniquement le modèle de disque de stationnement défini par le Code de la route (Art. 167bis). Les automobilistes qui utilisent un disque de stationnement à horloge automatique risquent une poursuite pénale pour faux et d’usage de faux, escroquerie subsidiaire et abus de confiance.

14-01-2019

Refonte du PAG

en savoir +

Les cookies assurent le bon fonctionnement du site. En le consultant, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK En savoir plus